BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2018. szeptember 7-én tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ünnepi Nyilvános Kari Tanács ülését, ahol a Himnusz hangjai után Prof. Dr. Szűcs Péter dékán nyitotta meg a tanévnyitott Köszöntötte a megjelenteket. Az új hallgatók eskütétele és az azt követő dékáni kézfogása után a Kar Dékánjának köszöntő beszéde hangzott el.

 

A Karra a 2018/2019-es tanévre felvettek :
BSc: Összesen: 48 fő
BSc: Műszaki Földtudományi Alapszak: 32 fő
Környezetmérnöki Alapszak: 10 fő
Földrajz Alapszak: 6 fő
MSc: Összesen: 70 fő
MSc:
Angol nyelvű szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki mesterszak: 0 +9 fő
Angol nyelvű hidrogeológus mérnöki mesterszak: 4 +9 fő
Angol nyelvű környezetmérnöki mesterszak: 2 +6 fő
Angol nyelvű olajmérnöki mesterszak: 3 +11 fő
Földtudományi mérnök mesterszak 0 + 6 fő
Levelező: Bánya- és geotechnikai mérnöki alapszak: 6 fő
Levelező: Hidrogeológus mérnöki mesterszak: 11 fő

/ ahol két szám van,akkor az első szám a magyar -,, a második a külföldi hallgatókét jelenti. Van olyan szak ahol csak magyar – és vannak olyanok, ahol csak külföldi hallgatók vannak /

Ezt követően az Intézetek és a Kar dékánja javaslata alapján „Pro Facultate Rerum Metallicarum” emlékérmet vehetett át Bese Barnabás a BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője.

A hagyományoknak megfelelően ezután bányásznapi ünnepi beszédre, majd Bányászati Szolgálati oklevelek átadásra került sor.

Az átadás után a Kar dékánja
- „Kiváló Gólya” ösztöndíjat adott át a 2018-ban a Műszaki Földtudományi Karra legmagasabb pontszámmal felvételiző 4 hallgatónak. A négy új első éves hallgató 4x100.000 Ft.-os egyszeri ösztöndíjat vehetett át ( három hallgató a műszaki földtudományi alapszak, egy hallgató a környezetvédelmi alapszak hallgatója)..

majd tájékoztatást adott arról, hogy

- a Miskolci Egyetemen 2018. augusztus 31-én, nyilvános ünnepi egyetemi Szenátus Ülésen került sor a 60 illetve 50 éve végzett mérnökök jubileumi oklevelének átadására.
- ebben az évben 27 fő 1958-ban végzett aranyokleveles mérnök részére gyémántoklevelet, illetve 5 fő részére emléklapot és 52 fő 1968-ban végzett kolléga részére aranyoklevelet adtunk át.
- továbbá 2018. szeptember 11-én a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának nyilvános tanévnyitó Kari Tanácsülésén 13 fő 1953-ban végzett gyémántokleveles bányamérnök részére vasoklevelet fogunk átadni.
- e Kar a tiszteletdiplomás mérnökök életútját, szakmai munkásságát külön kiadványban foglalta össze és adta közre.

A dékáni zárszó után a Kari Tanács ülés a bányászhimnusz hangjaival fejeződött be.

  facebooktwitter