BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A „BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a M.Kir. Bányászati Akadémia Közlönye” XXVII. évfolyam 8. szám, 1894. április 15-én (p:113-115) közli az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányának 1894. április hó 7-én felolvasással egybekötött rendes gyűlésének jegyzőkönyvét.
A jegyzőkönyv 11. pontja a következőket tartalmazza:
„ Árkossy Béla a bányász köszöntésre vonatkozó ama kérdését terjeszti a választmányi gyűlés elé, hogy a német „Glückauf” köszöntést a legmagyarosabban mi módon lehetne kifejezni. Többek hozzászólása után Péch Antal tiszteleti tag a „Jó szerencsét” köszöntési formát tartván a legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra. – (Általánosan elfogadtatik).”
1944-ben a világháborús események miatt az ötvenéves köszöntésről a Bányászati és Kohászati Lapok 1944. november 1-ei számában (p.: 310 – 311), majd a Bányászat 127. évfolyam 2. számában (p.: 181 -182 ) jelent meg „ Ötven éves a magyar bányászköszöntés” Faller Jenő írásában.

1993-ben e sorok írója javaslatot tett a BDSZ és az OMBKE elnökeinek (Schalkhammer Antal és dr. Tóth István), hogy 1994-ben emlékezünk meg a köszöntés elfogadásának 100. évfordulójáról.
Mindkét elnök elfogadta a javaslatot és 1994. április 7-én Várpalotán került sor a Jó szerencsét Művelődési Központ színháztermében az emlékülésre, amelyről lapunk, a Bányamunkás részletesen beszámolt.
Az emlékülésen az emléktáblánál dr. Horn János a BDSZ kabinetvezetője egy új bányászhagyományra tett javaslatot, mely szerint vállalja annak megszervezését, hogy minden évben szakmai előadással emlékezzünk meg az elfogadásról. Ez minden évben megtörtént, amiről lapunkban szintén beszámoltunk.

A 2020. évben, miután már minden szervezés (meghívók kiküldése, előadók felkérése, koszorúzok, állófogadás) megtörtént, március 12-én a COVID 19 miatti szigorítás megjelent, így az emlékülést nem lehetett megtartani.
2021-ben már óvatosabbak voltunk – sajnos jogosan –, mert már február első napjaiban látható volt, hogy a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt idén sem kerülhet megrendezésre az emlékülés.
Bízunk abban, hogy 2022-ben már ismét Várpalotán együtt ünnepelhetjük a köszöntés elfogadását.
Dr. Horn János

  facebooktwitter 

A BDSZ adatkezeléséről

 

info kicsi

ginop2

bmBDSZudulok hotelcarbona praktiker small772 erzsebetpr tn2sinal idunamaszszcofidis