BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019. január 14-én került megrendezésre a „Tudományos ülés Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából” címen az MTA székházában, melyen a BDSZ is meghívásra képviseltette magát.
A tudós klubban nyílt meg az emlékkiállítás, majd a nagyteremben került sor a tudományos ülésre
A köszöntések után az alábbi előadások hangzottak el:
Eötvös Loránd
      a fizikus,
      a geofizikus,
      az MTA elnöke,
      a rektor,
      a miniszter,
      a sportember.
Az állófogadás után Eötvös Loránd digitalizált sztereodiái kerültek bemutatásra.

2018. szeptember 7-én tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ünnepi Nyilvános Kari Tanács ülését, ahol a Himnusz hangjai után Prof. Dr. Szűcs Péter dékán nyitotta meg a tanévnyitott Köszöntötte a megjelenteket. Az új hallgatók eskütétele és az azt követő dékáni kézfogása után a Kar Dékánjának köszöntő beszéde hangzott el.

Bővebben ...

2018. december 11-én a Miskolci Egyetem Műszaki Föltudományi Kar Kari Tanács – melynek tagja a BDSZ képviselője - ülésére a Szenátusi tanácsteremben került sor.

A Kari Tanács ülést – miután Prof.Dr Szűcs Péter dékán a Katowicében tartandó klímakonferencián vesz részt – Dr. Mucsi Gábor dékán-helyettes vezette.

Bővebben ...

Az ÁKT áttekintette a szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó jogi szabályozás helyzetét és a gyakorlati tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmazott meg a jövőre vonatkozóan.

Az ülésén Rabi Ferenc képviselte a BDSZ-t.

Bővebben ...

2018 október 9-én a Miskolci Egyetem rektori tanácstermében tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar a 2018/2019-es tanév első Kari Tanács ülését.

Bővebben ...

2018. június 28-án a Miskolci Egyetem Diplomaátadó Ünnepi Szenátus ülésen került sor az Állami Jogtudományi Karon és a Műszaki Földtudományi Karon végzettek diplomaátadó ünnepségre.
Az Állam és Jogtudományi Karon 69 fő vehette át okleveles jogász diplomáját.
A Műszaki Földtudományi Karon a 2017/2018 II. félévben oklevelet szerzett 104 fő. Az ünnepségen az alapképzésben 44 fő, mesterszakon 30 fő vette át oklevelét.
Az ünnepségen dr. Szunyogh István intézeti tanszékvezető egyetemi docens “KIVÁLÓ OKTATÓ” diplomát vehetett át.

2018. szeptember 7-én az Egyetem díszaulájában került sor a 2018/2019-es tanév ünnepélyes megnyitójára – melyen a BDSZ is meghívásra képviseltette magát -, ez a 284. Akadémiai Tanév és az Egyetem Miskolcra településének 70. évfordulója is.

Bővebben ...

2018. május 15-én tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője is – ülését, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

Bővebben ...