BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az MTA Földtudományok Osztálya, az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága, az MTA Agrártudományok Osztálya és az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Energetikai Tudományos Bizottsága „A geotermikus energia hasznosításának hazai és nemzetközi helyzete” címen rendezte meg tudományos ülését, melyen a BDSZ is képviseltette magát.

 

A tudományos ülést Ádám József az MTA r. tagja nyitotta meg, majd az alábbi előadások hangoztak el:
Rybach László az MTA külső tagja: A geotermikus energia helyzete világszerte
Nyikos Attila a MEKH elnökhelyettese: A geotermikus energia szerepe a magyar hő-ellátásban
Nádor Annamária PhD: Geotermia határok nélkül a Kárpát–medencében
Szűcs Péter az MTA doktora – Madarász Tamás PhD – Hartai Éva PhD – Kolencsikné Tóth Andrea PD – Zákányi Balázs PhD: Kihívások és új lehetőségek a geotermikus kutatásban és a készletek megújulásában
Mádlné Szőnyi Judit PhD: Regionális nyomásviszonyok jelentősége a geotermikus kutatásban
Ádám Béla PhD: A hőszivattyúzás aktuális kérdései
Tóth Anikó Nóra PhD: Magyarország geotermikus felmérése – a MEKH geotermikus projektjei tükrében

Az előadások végén hozzászólások, kérdések hangoztak el.