BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Tagozati

Skype rendszeren keresztül tartotta meg ülését a BDSZ Bányaipari Tagozata.

Napirendi pontok a következők voltak:
1. Tájékoztató az aktuális bányászati európai és hazai helyzetről.
2. Szóbeli tájékoztatók az alapszervezetek képviselői részéről, párbeszéd a nehézségekről, problémákról.
3. Egyebek.

„Lajer László, a Bányaipai Dolgozók Szakszervezetének volt titkára 87 éves korában elhunyt.
Megfáradt szíve 2021.06.02 –án, hajnali 4 órakor, a kórházban megállt.
Így végleg elköszönt a bányásztársaitól, rokonaitól.”

Utolsó Jó szerencsét!

Lajer László

 

Április 20-21-én a GINOP projektünk keretében 8 órás képzésre került sor, amelyen a BDSZ és az MBSZ tisztségviselői és munkavállalói (beleértve a BDSZ konvergencia régióbeli alapszervezeteinek tisztségviselőit is) vettek részt. A rendezvény célja a szociális partnerek kapacitásfejlesztése és együttműködése, a szociális párbeszéd erősítésére, érdekképviseleti és érdekvédelmi ismeretek elmélyítése volt.
A képzést az ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés tartotta meg online formában.

open pit mining 3553172 1280

A BDSZ kezdeményezte a szénkülfejtéses bányatérség címszó alatt felsorolt fizikai és termelésirányító munkakörök visszamenőleges hatályú elismertetését a korkedvezményre jogosító munkaköri jegyzékben. Az idézett választ kaptuk a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Stratégiáért és Koordinációért Felelős Államtitkárától:

„Az átmeneti bányászjáradék szabályainak megalkotásakor a szabályozás elvi alapja az volt, hogy ’munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa’ [a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 44. § (1) bekezdése]. Az idézett rendelkezés vonatkozik mind a külszíni, mind a mélyművelésű bányákban dolgozókra. A föld alatti munkakörben dolgozók estében a munkavégzés szükségszerű körülményei (pl. a napfénytől való elzártság) azok, amelyek az átmeneti bányászjáradékra való jogosultságot indokolták. Sajnálattal olvasom, hogy ennek ellenére egyes szénkülfejtéses bányatérségben dolgozók jelenleg is egészségkárosodásnak lehetnek kitéve. A kérdés rendezése érdekében jelezni fogjuk a problémát a bányászati ügyekért és a munkavédelemért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak”.

A BDSZ válaszlevele itt olvasható.

 
 

 

 

A BDSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumánál kezdeményezte a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyek részére az ellátás melletti, jövedelemkorlát nélküli kereső tevékenység folytatását. A Minisztérium a 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet módosítási javaslatunkat elfogadta, reméljük hamarosan meg is jelenik a jogszabály módosítás. Az érintett bányász kollégáink régóta várt jogos igénye teljesülhet.
A válaszlevél itt található.