BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

open pit mining 3553172 1280

A BDSZ kezdeményezte a szénkülfejtéses bányatérség címszó alatt felsorolt fizikai és termelésirányító munkakörök visszamenőleges hatályú elismertetését a korkedvezményre jogosító munkaköri jegyzékben. Az idézett választ kaptuk a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Stratégiáért és Koordinációért Felelős Államtitkárától:

„Az átmeneti bányászjáradék szabályainak megalkotásakor a szabályozás elvi alapja az volt, hogy ’munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa’ [a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 44. § (1) bekezdése]. Az idézett rendelkezés vonatkozik mind a külszíni, mind a mélyművelésű bányákban dolgozókra. A föld alatti munkakörben dolgozók estében a munkavégzés szükségszerű körülményei (pl. a napfénytől való elzártság) azok, amelyek az átmeneti bányászjáradékra való jogosultságot indokolták. Sajnálattal olvasom, hogy ennek ellenére egyes szénkülfejtéses bányatérségben dolgozók jelenleg is egészségkárosodásnak lehetnek kitéve. A kérdés rendezése érdekében jelezni fogjuk a problémát a bányászati ügyekért és a munkavédelemért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak”.

A BDSZ válaszlevele itt olvasható.

 
 

 

 

A BDSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumánál kezdeményezte a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyek részére az ellátás melletti, jövedelemkorlát nélküli kereső tevékenység folytatását. A Minisztérium a 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet módosítási javaslatunkat elfogadta, reméljük hamarosan meg is jelenik a jogszabály módosítás. Az érintett bányász kollégáink régóta várt jogos igénye teljesülhet.
A válaszlevél itt található.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. §-a alapján tájékoztatta érdekképviseletünket a nyugdíjas szénpénz 2021. évi összegéről, mely így 65.960,-Ft lett.

A szénpénzre jogosultak fenti megemelt összeget a korábbi éveknek megfelelően 2021. május hónapban fogják megkapni.

A „BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a M.Kir. Bányászati Akadémia Közlönye” XXVII. évfolyam 8. szám, 1894. április 15-én (p:113-115) közli az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányának 1894. április hó 7-én felolvasással egybekötött rendes gyűlésének jegyzőkönyvét.
A jegyzőkönyv 11. pontja a következőket tartalmazza:
„ Árkossy Béla a bányász köszöntésre vonatkozó ama kérdését terjeszti a választmányi gyűlés elé, hogy a német „Glückauf” köszöntést a legmagyarosabban mi módon lehetne kifejezni. Többek hozzászólása után Péch Antal tiszteleti tag a „Jó szerencsét” köszöntési formát tartván a legmagyarosabban hangzónak, ezt ajánlja elfogadásra. – (Általánosan elfogadtatik).”
1944-ben a világháborús események miatt az ötvenéves köszöntésről a Bányászati és Kohászati Lapok 1944. november 1-ei számában (p.: 310 – 311), majd a Bányászat 127. évfolyam 2. számában (p.: 181 -182 ) jelent meg „ Ötven éves a magyar bányászköszöntés” Faller Jenő írásában.

Bővebben ...

A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülésén a felek megtárgyalták a 2021. évi Villamosenergia-ipari Bér és Szociális Megállapodás munkavállalói és munkáltatói javaslataikat. Az ülés témája volt az iparág átalakulásának helyzete, valamint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság ÁPB-k reprezentativitásának megállapítására felkérő levele.

  facebooktwitter 

A BDSZ adatkezeléséről

 

info kicsi

ginop2

bmBDSZudulok hotelcarbona praktiker small772 erzsebetpr tn2sinal idunamaszszcofidis