BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019. szeptember 30-án a Miskolci Egyetem Szenátusi tanácstermében tartotta a Kari Tanács a 2019/2020-as tanév első ülését, melyen a BDSZ képviselője, mint választott tag volt jelen.


A napirendi pontok:
  1. A Kari Tanács 2019/202 tanév munkatervének elfogadása (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
  2. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
  3. Tájékoztató a Kar pénzügyi helyzetéről (Dr. Debreczeni Ákos dékánhelyettes)
  4. Javaslat folyóirat rendelésekre (Dr. Debreczeni Ákos dékánhelyettes
  5. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
  6. Javaslat szakfelelős váltásra (Prof. Dr Szűcs Péter dékán)
  7. Javaslat specializációs- felelős váltásra (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
  8. Tájékoztatás az Environmental Engineering MSc 2019/2020–as tanév I. félévi indításával kapcsolatban (Dr. Madarász Tamás egyetemi docens, szakfelelős)
  9. Tájékoztató a 2018/2019 tanév II. félévének lezárásáról (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)
10. A felvételi eljárás tapasztalatai (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)
11. Minőségbiztosítási beszámoló (Siskáné Dr. Szilasi Beáta egyetemi docens)
12. Akkreditációs feladatok (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
13. Az MFK 2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi tervei (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)
14. A kari humánerőforrás helyzetének áttekintése, jövőbeni feladatok (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
15. A 2019/2020-es tanév I. félévi tanulmányutjainak támogatása (Dr. Debreczeni Ákos dékánhelyettes)
16. Kari Bizottságok aktualizálása ( Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
17. Egyebek