BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A BDSZ Országos Tanácsa megtartotta a 2017. év utolsó ülését.

A résztvevők előadást hallhattak "A digitális munkahely egészségkárosító kockázatairól, az ebben rejlő szakszervezeti kihívásokról."

További napirendi pontok voltak:

- A BDSZ cselekvési tervében megfogalmazott célkitűzések értékelése, szakszervezeti álláspont kialakítása a 2018. évi bértárgyalási pozíciókhoz, a múlt évi VKF megállapodás figyelembe vételével.
- Tájékoztatás a tagszervezés tapasztalatairól, a 2018. évi állásfoglalás kialakítása.
- Tájékoztató a BDSZ nemzetközi munkájáról.
- Alapszabály módosítása a származtatott jogi személyiségű alapszervezeteink adataiban történt változások miatt.