BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Megjelent az a 684/2021. (XII. 7.) számú Korm. rendelet, amely a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről szól

A keddi rövid rendelet több esetben visszautal a 13. havi nyugdíjról szóló eredeti, 2020 júliusában megjelent rendeletre. Ez kimondja azt is, hogy a tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik - a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, az 1. § alapján tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegével (felsorolás 1-21-ig).

Akik pedig jogosultak lesznek jövő februárban a plusz egyhavi teljes juttatásra:

Tizenharmadik havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára

 1. korhatár előtti ellátásban,
 2. szolgálati járandóságban,
 3. átmeneti bányászjáradékban,
 4. táncművészeti életjáradékban,
 5. rokkantsági ellátásban,
 6. rehabilitációs ellátásban,
 7. baleseti járadékban,
 8. bányászok egészségkárosodási járadékában,
 9. fogyatékossági támogatásban,
 10. vakok személyi járadékában,
 11. rokkantsági járadékban,
 12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
 13. polgármesterek közszolgálati járadékában,
 14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
 15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
 16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
 17. a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,
 18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó - kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő - emelésben,
 19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
 20. házastársi pótlékban vagy
 21. házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül.