BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019. március 20-án a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefániai úti dísztermében tartotta a Magyarhoni Földtani Társulat 169. rendes közgyűlését, melyen a BDSZ meghívásra képviselte magát.

 

Himnusz
Elnöki megnyitó Budai Tamás elnök
Emlékezzünk elhunyt napjainkra
Kaszap Andrásra emlékezik Kecskeméti Tibor
Juhász Józsefre emlékezik Madarász Tamás
Horváth Ferencre emlékezik Mindszenty Andrea

Az 50, 60, illetve 70 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása (átadó: Budai Tamás elnök)
70 éves tagságot elismerő oklevelet kapott: Dank Viktor, Dobos Irma, Vitális György
A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása
Lóczy Lajos Emlékérem (előterjesztő: Kürthy Dóra) kitüntetett: Vincze Péter
Kertész Pál emlékérem (előterjesztő: Török Ákos) kitüntetett: Kürti István
Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (előterjesztő: Kóthay Klára) kitüntetett: Arató Róbert
Kriván Pál Alapítványi Emlékérem (előterjesztő: Király Edit) kitüntetett: Botka Dániel

Ezt követően került sor a beszámolókra és a jelentésekre:
Főtitkári – közhasznú jelentés Babinszki Edit
Gazdasági Bizottság jelentése Puzder Tamás
Ellenőrző Bizottság jelentése Földessy János
Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről.

A jelentések elfogadása után a 2018. évi Ifjú Szakemberek Ankétján nyertes előadás bemutatása (elméleti kategória 1. helyezett: Lange Thomas Pieter, Sági Tamás, Demény Attila, Berkesi Márta, Aradi László, E.,Szabó Csaba, Józsa Sándor (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék): Bazanit – kvarcit reakciója során keletkezett alkáli amfibol és szilikátolvadék zárványok geokémiai vizsgálatának első eredményei, Bolgárom, Nógrád - Gömör Vulkáni Terület.
A Közgyűlés a Bányászhimnusz eléneklésével és állófogadással zárult.