BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az ülésre brüsszelben került sor, ahol a BDSZ-t Rabi Ferenc és dr. Stanitz Károly képviselte.
A megbeszélés napirendi pontjai a következők voltak:

1) Üdvözlés és a napirend elfogadása
2) A 2018. 11. 15-i plenáris ülés emlékeztetőjének elfogadása
3) A munkaterv elfogadása
4) Szakismeretek és kompetenciák
a. Közös projekt ismertetése: Munkavédelmi menedzsmentre vonatkozó kulcskompetenciák és szakismeretek fejlesztése és terjesztése a bányaiparban – KKV-kre fókuszálva – szerkezet, ütemezés, feladatok
5) Az EU „Tiszta Bolygót Mindenkinek” c. hosszú-távú ÜHG kibocsájtás-csökkentési stratégiája – a Klíma Főig. prezentációja
6) Átalakulóban lévő szénrégiók és a szerkezetváltás
a. Az Energia Főig. tájékoztatója az „Átalakulóban lévő szénrégiók platformja” 2019-es munkaprogramjáról – Aleksandra Tomcak, DG ENER
b. A COP24 utóélete, valamint a „Szolidaritás és igazságos átmenet sziléziai nyilatkozatának” elfogadása - industriAll Europe
7) Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
a. NEPSI beszámoló: akciók/ tervezett projekt
b. Bányaipari Állandó Bizottság (SWP) beszámoló, mandátum megújítás
c. Robbanóanyagok civil használatra
8) Egyebek

Szakmai anyagok:

Tiszta bolygót mindenkinek
A Bizottság 2050-re klímasemlegessé kívánja tenni Európát