BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A bizottság ülésén a következő napirendek kerültek megvitatásra:

1. Résztvevők üdvözlése, a napirend elfogadása

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

3. Az Európai Unió Iparpolitikai Stratégiája

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke ambiciózus klímapolitikai célokat tűzött ki, 2050-ig szeretné, ha Európa karbonsemlegessé válna. Az IndustriAll Europe és a nemzeti szakszervezetek az igazságos átmenetet szorgalmazzák, az átalakulások során a munkahelyek ne kerüljenek veszélybe, lehetőleg minél kisebb számban szűnjenek, valamint biztosítsák a munkavállalóknak a megfelelő képzéseket, átképzéseket, új munkalehetőséget. Közös gazdasági szempontokat kell érvényesíteni, megfelelő stratégiai együttműködés kialakításában kell gondolkodni az európai szociális partnereknek.

4. Jelentés az Európai Bizottság energia intenzív ágazatairól, az ipar széndioxid semlegesítéséről szóló stratégiájáról – Euromines
A nagy energiaigényű ágazatokat érinti jelentősen az átalakulási folyamatok, az új európai szintű szabályozások. A szervezetek a témakörhöz kapcsolódó végeleges dokumentumát több szakpolitikai ülésen is megvitatják, majd az európai biztosok felé terjesztik, a végleges változat 2019. október 30-án kerül elfogadásra.

5. Az Európai Unió Ipar 4.0 stratégiája, fejlemények – Euromines

6. Az Európai Unió kvótakereskedelemi rendszerének (ETS) legújabb aktualitásai - Euromines
Az európai és nemzeti képviselők egyetértettek, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő. az Európai Bizottság várhatóan új javaslattal áll elő a 2021-30 közötti időszakra vonatkozóan. Szorgalmazták a szénhatár rendszer bevezetését, az Európai Unión kívül érkező többlet CO2-t új adókkal kellene terhelni.

7. Tájékoztató az Euromines Munkavédelmi Konferenciájának előkészítéséről 2019. november 19-20. Luxemburg

8. Európai Ásványbányászati Napok – 2019. november 21. Luxemburg

9. Egyebek

A találkozón szakszervezetünket Rabi Ferenc elnök és Beőthy-Fehér Szabolcs nemzetközi titkár kollegák képviselték.