BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az ülést a dán Fin Krough Jorgensen vezette és az ülésen részt vett Luc Triangle főtitkár, valamint Judith Kirton-Darling főtitkár-helyettes.
Az első napirend keretében Benjamin Denis az industriAll képviseletében bemutatta az EU COVID 19 Helyreállítási csomagjának jelenlegi állását, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy október 15-i határidővel a tagállamoknak el kell készíteniük és be kell nyújtaniuk a Nemzeti Helyreállítási Terv (Recovery and Resilience National Plan) tervezetét, és hogy a határidőig hátralevő időszakban van lehetőségük a szakszervezeteknek bekapcsolódni a terv kialakításába. A végleges változat elkészítésének várható határideje április 30. A tervek szerint az EU Bizottság a benyújtástól számított 2 hónapon belül bírálja el a tervet.

A benyújtott tervezeteket az industriAll értékeli és a következő Vb ülésen állásfoglalást fogad el a nemzeti tervekről.
Az első napirend második pontjában ismertetésre került egy tervezett közös állásfoglalás a munkáltatói szervezetekkel, amely a járványhelyzettel kapcsolatos minden fontos kérdést érinti.
A második napirendi pontban Benjamin elmondta, hogy a „Zöld megállapodás” keretében szeptember 3-án az EU Bizottság bejelentette a kritikus fontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos cselekvési tervét, a jövő héten közzéteszik a „30 – 30 célkitűzéseket”. Ugyanennek a programnak a keretében került szóba a széndioxid védővám (Carbon Border Adjustment Mechanism), amellyel kapcsolatban ez év tavaszán az industriAll titkársága már kialakított egy állásfoglalást. Ugyanakkor az EU Bizottság júliusban elindított egy kérdőíves konzultációt, amelyre az ESZSZ megküldött egy véleményt. Az indusrtiAll szerint a kérdőív kérdései nem tükrözik a valós problémákat, az ESZSZ válasza pedig nem tükrözi az ipar speciális problémáit. A megoldás tehát az, hogy az industriAll az ESZSZ válaszait kiegészíti a titkárság áprilisi állásfoglalásában szereplő szempontokkal, és ezt küldik be konzultációs válaszként. Ezt a napirendi pontot nem bocsájtották vitára az ülésen, viszont szeptember végéig írásos javaslatokat várnak a tagszervezetektől.
A következő napirendi pont az EU hidrogén stratégiája volt, amit Corinna Zierold ismertetett.
Ezután Maike Niggemann ismertette az EU készülő és az utolsó negyedévben várható vegyipari és gyógyszeripari stratégiáját.
A következő napirendi pontban Jude Kirton-Darling adott tájékoztatást az EU kereskedelempolitikájának revíziójával foglalkozó konzultációjáról, amelynek keretében ismertette az ESZSZ válaszát a konzultációs kérdésekre. Kiemelte, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért vagyunk érdekeltek, mert fontos a kereskedelem és az ipar érdekeinek összehangolása, a kereskedelempolitikába be kell építeni az ipar érdekeit védő mechanizmusokat.
Ebben az összefüggésben ismertette Benjamin a júniusban megjelent és a külföldi állami támogatásokkal foglalkozó Fehér könyvet, amivel kapcsolatban szintén konzultáció van folyamatban. Esetleges javaslatokat a hét végéig várnak írásban.
Corinna ismertetett két projektet, amelyeket az industriAll partnerekkel nyert meg: az egyik célja a széndioxid csökkentéssel kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtése a szénplatformhoz csatlakozott országokban a Löweni Katolikus Egyetem részvételével, a másik az igazságos átmenettel foglalkozik a Just Transition Centre közreműködésével.
Az ülés befejezéseképpen Jude Kirton-Darling kérte a tagszervezeteket, hogy küldjenek információt arról, hogy bevonták-e a szakszervezeteket a nemzeti igazságos átmenet tervek elkészítésébe.

A nyersanyag intézkedés a következő linken érhető el magyarul: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1542,
a Fehér könyv: (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1070).