BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A BDSZ Nyugdíjas Választmány Intéző Bizottsága munkatervének megfelelően tartotta meg soron következő ülését a BDSZ székházában.

Varga István alelnök elhalálozása miatt új alelnök megválasztására került sor.
Pernecker László a jelölőbizottság elnöke bejelentette, hogy az IB. tagokkal történt egyeztetés eredményeként Dobor Istvánt javasolja a tisztségre. Az Intéző Bizottság nyílt szavazás mellett egyhangúlag választotta meg Dobor Istvánt a Nyugdíjas Választmány új alelnökévé.
A következőkben Rabi Ferenc a BDSZ elnöke tájékoztatta a testületet a BDSZ szakmapolitikai tevékenységének 2018. évi irányairól és tennivalóiról, különös figyelemmel a 2018. április 08-ára kiírt országgyűlési választásokra is.
Ezek után Székely Jenő a Nyugdíjas választmány elnöke ismertette a nyomtatott formában is kiosztott 2018. évi első féléves munkatervet, amelyet az IB. egyhangúlag elfogadott.
Az egyebekben Székely Jenő felhívta a figyelmet arra, hogy ez idei évre szóló emléklap és korsó igényeket határidőre minden szervezet adja le. Ez mellett nagyon fontos még, hogy a tagdíjak befizetésének is tegyen eleget minden szervezet.
Végezetül kitért még arra, hogy az ez évi országos titkári értekezlet megrendezésére 2018. március 19-21-ig kerül sor Balatongyörökön.