BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A BDSZ Nyugdíjas Választmány Intéző Bizottsága munkatervének megfelelően tartotta meg következő ülését, melyen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra.

1. Tájékoztató a BDSZ előtt álló aktuális feladatokról, valamint az Európai Szénplatformról.
2. Tájékoztató a BDSZ nyugdíjas szervezeti egységei civil törvénynek történő megfeleltetéséről.
3. Tájékoztató a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata nemzetközi kapcsolatairól (FERPA).
4. Tájékoztató a BDSZ nyugdíjas szervezeteinek 2017. évi taglétszám alakulásáról és tagdíj befizetéseiről, továbbá aktuális nyugdíjasokat érintő kérdésekről.
5. A nyugdíjas területi szervezetek beszámolója a 2018. évre tervezet programjairól, feladatairól, különös tekintettel a tagmegtartásra.
Az ülés első napirendi pontján részt vett Karl Béla Nagymányok polgármestere is, aki egyben a Bányásztelepülések Országos Szövetségének az elnöki tisztségét is ellátja.
Az egyebekben Székely Jenő, a Bizottság elnöke bemutatta Oláh Istvánt a ME Zrt. BDSZ Szakszervezeti Bizottsága új elnökét, akit Varga István utódaként választottak meg. Az új elnököt az Intéző Bizottság delegálta az Országos Tanácsba is.