BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője is – 2017. szeptember 26-án tartotta ülését melyen 13 napirend megtárgyalására került sor.

A napirendi pontok az alábbiak voltak :
1. A Kari Tanács 2017/2018.évi munkatervének elfogadása
2. Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről
3. Tájékoztató a Kar költségvetésének 1–7 havi teljesítéséről
4. Folyóirat megrendelések
5. Tájékoztató a 2016/2017 tanév II. félévének lezárásáról
6. A felvételi eljárás tapasztalatai
7. A duális képzés a Műszaki Földtudományi Karon
8. Minőségbiztosítási beszámoló
9. A MFK 2018.évi keresztféléves felsőoktatási felvételi tervei
10. A kari humánerőforrás helyzetének áttekintése, jövőbeni feladatok
11. Tanulmányi utak
12. Kari bizottságok aktualizálása
13. Egyebek.