BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője, dr. Horn János is - 2017. december 12-én tartotta ülését az Egyetem Szenátusi tanácstermében.

A napirendi pontok az alábbiak voltak:
- Tájékoztató az elmúlt időszak eseményiről.
- Egyetemi tanári pályázat véleményezése.
  Adjunktusi, tanársegédi pályázat véleményezése.
- A Geográfus mesterszak tantervének módosítása.
- A Kari HKR módosítás.
- Minőségbiztosítási beszámoló.
- A Kar és kari intézeteke pénzügyi helyzete
- A Kar TDK tevékenység és tehetséggondozás áttekintése.
- A 2017/2018 II. félévi választható tantárgyak jóváhagyása.
- A 2017/2018 tanév II. félévi meghívott előadók jóváhagyása.
- A Záróvizsga Bizottságok és időpontjának elfogadása
- A specializáció választás eredményeinek elfogadása.
- Együttműködési megállapodás a ME MFK és a BAYER CONSTRUCT Zrt. között.
- Egyebek