BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2018. május 15-én tartotta a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője is – ülését, melyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
2. Javaslat egyetemi tanári pályázat kiírásáról
3. Javaslat jubileumi oklevelek adományozásáról
4. Oktatói pályázat véleményezése
5. Javaslat címek adományozására
6. Javaslat intézetvezetők kinevezésére
7. Záróvizsga bizottságok tagjai és időpontja
8. Javaslat a 2018/2019 tanév választható tantárgyaira
9. Javaslat a 2018/2019 tanév meghívott előadóra
10. Petroleum E Geoingineering tantervének módosítása
11. Tájékoztató a nyári szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban
12. Egyebek