BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2018. december 11-én a Miskolci Egyetem Műszaki Föltudományi Kar Kari Tanács – melynek tagja a BDSZ képviselője - ülésére a Szenátusi tanácsteremben került sor.

A Kari Tanács ülést – miután Prof.Dr Szűcs Péter dékán a Katowicében tartandó klímakonferencián vesz részt – Dr. Mucsi Gábor dékán-helyettes vezette.

A napirendi pontok:

1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
2. A Kar és a kari intézetek pénzügyi helyzetének áttekintése
3. Kari Tudományos Diákköri tevékenység és a tehetséggondozás áttekintése
4. 2018/2019 tanév II. félévei választható tárgyak jóváhagyása
5. 2018/2019 félévi meghívott előadók jóváhagyása
6. A Záróvizsga Bizottságok és a záróvizsgák időpontjának elfogadása
7. A specializáció választás eredményeinek elfogadása
8. Együttműködési megállapodás
9. Egyebek