BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Szenátusi tanácstermében tartotta ülését a M.E. Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa, melynek tagja a BDSZ képviselője.

Napirendi pontok :
1./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményiről (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
2./ Beszámoló a Kar 2018. évi költségvetésének lezárásáról (Dr. Debreczeni Ákos dékán-helyettes)
3./ Oktatói, kutatói pályázatok véleményezése (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
4./ Javaslat jubileumi oklevelek adományozása (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
5./ Javaslat (címzetes egyetemi docens, címzetes egyetemi tanár, egyetemi magántanár adományozásra (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
6./ Javaslat Kari kitüntetésre (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
7./ Javaslat tanszékvezetői kinevezésre (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
8./ Javaslat egyetemi tanári pályázat kiírására (Prof. Dr. Szűcs Péter)
9./ Tájékoztató a M.E. MFK gazdálkodásának szabályozottsága, eredményessége és hatékonysága a 2015-2018 években tárgykörű belső ellenőrzéséről szóló jelentésről és ehhez kapcsolódó Intézkedési
Terv elfogadása (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)
10./ Intézet igazgatói beszámolók (Prof. Dr. Kocsis Károly, Dr. Madarász Zoltán, Dr. Turzó Zoltán intézeti igazgatók)
11./ Beszámoló a 2019-es OTDK-ról és a 2019. évi Lányok napjáról (Dr. Bokányi Ljudmilla docens és Dr. Siskáné Szilasi Beáta docens)
12./ A 2019-es tavaszi félévének Záróvizsga Bizottság tagjainak és a záróvizsga időpontjainak jóváhagyása (Dr. Mádai Ferenc dékán-helyettes)
13./ Javaslat a 2019/2020 tanév választható tantárgyaira (Dr. Mádai Ferenc dékán-helyettes)
14./ Javaslat a 2019/2020 tanév meghívott előadóra (Dr. Mádai Ferenc dékán-helyettes)
15./ Együttműködési megaállapodás (Prof.Dr. Szűcs Péter dékán)
16./ Egyebek