BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Június 28-án 14 órakor került sor a Műszaki Földtudományi Kar (MFK) és a Gazdaságtudományi Kar diplomakiosztó ünnepségére (csak a MFK ünnepi adatai).

Dr. Torma András rektor megnyitó beszéde után Páll Laura olaj- és gázmérnök hallgató olvasta fel a fogadalom szövegét, majd Prof. Dr. Szűcs Péter az MFK dékánja tett előterjesztést, hogy a 2018/2019 II. félévben oklevelet vehet át
alapképzésben     32 fő
mesterképzésben 62 fő
összesen             94 fő

Ezt követően Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere emlékérmet vehetett át abból az alkalomból, hogy a Egyetem emlékérmet alapított, hogy az Országgyűlés 1949-ben hozott határozatot az Egyetem alapításáról.
A végzős hallgatók nevében Gyenge Norbert közgazdász mondott köszönetet, az Egyetem nevében az ünnepi beszédet Prof. Dr. Szűcs Péter tartotta.
A MFK Kar Dékánja bejelentette, hogy Szolyák Péter és Trinh Van Qujen eleget tett azoknak a feltételeknek, melyeket az Miskolci Egyetem Doktori Szabályzata a Ph.D fokozat odaítélését köti, így kéri a Ph.D fokozat átadását, majd kérte, az Egyetem tisztleletbeli doktori oklevelet Prof.Ing Michal Cehlár úrnak, aki meleg hangon mondott köszönetet.
A szenátusi ülés Prof. Dr. Torma András beszédével ért végett.