BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019 szeptember 6-án került sor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2019/2020-as tanévnyitó ünnepségre.

Az ünnepség újszerűsége az volt, hogy mind az eskü, mind a dékáni kézfogás és a dékáni ünnepi beszéd magyarul és angolul is elhangzott.
Az ünnepség kezdetén Prof. Dr Szűcs Péter dékán köszöntése után a hallgatók eskütételére és hallgatóvá fogadása történt meg, majd a dékán ünnepélyes beszédére melyben bejelentette, hogy a 2019/2020-as tanévben a Bsc összesen 42 fő, Műszaki Földtudományi Alapszakon 23 fő, Környezetmérnöki Alapszakon 12 fő, Földrajz Alapszakon 12 fő, MSC összesen 60 fő,
Angol nyelvű földtudományi mérnöki mesterszakon 1+2 fő
Angol nyelvű hidrogeológus mérnöki mesterszakon 2+8 fő
Angol nyelvű környezetmérnöki mesterszakon 0+2 fő
Angol nyelvű olajmérnöki mesterszakon 4+8 fő
Angol nyelvű szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki mesterszakon 1+8 fő
Földtudományi mérnök mesterszakon 3 fő
Geográfus mesterszakon 1 fő
Olaj– és Gázmérnöki mesterszakon 3 fő
Levelező : Bánya és Geotechnikai mérnöki mesterszakon 6 fő
Hidrogeológus mérnöki mesterszakon 11 fő
kezdi meg tanulmányait.

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsának javaslata alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet adományozott Kovács Balázsnak, címzetes egyetemi docens címet adományozott Dr Gombár Lászlónak, Dr Szabó Attilának.
Bányásznapi köszöntő beszéd után - tartotta a BDSZ meghívottja - Bányászati Szolgálati oklevelet vehetett át Dr. Fajti József egyetemi docens (30 éves), Dr Turzó Zoltán Zoltán egyetemi docens (30 éves), Major Marian laboráns (25 éves). 
Majd Prof. Dr Szűcs Péter dékán tájékoztatást adott, hogy 2019. augusztus 30-án, nyilvános egyetemi Szenátus ülésen került sor a 60 ill. 50 éve végzett mérnökök jubileumi oklevelének átadására.
Ebben az évben 1 fő 1959-ben végzett aranyokleveles mérnök részére gyémántoklevelet és 50 fő 1969-ben végzett részére aranyoklevelet adtak át.
2019. szeptember 10-én a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának nyilvános tanévnyitó Kari Tanács ülésen 4 fő 1954-ben végzet gyémántokleveles mérnök, 32 fő 1959-ben végzett aranyokleveles mérnök részére gyémántoklevél átadására kerül sor.
Kiváló Gólya Ösztöndíjban részesült (100.000.-ft/fő/egyszeri ösztöndíj és oklevél) a legmagasabb pontszámmal felvett négy hallgató: Bedő Tibor Dániel Kőhalmi Botond Zoltán Bodnár BenedekMáté Benedek Tibor mindnyájan a műszaki földtudományi alapszak első éves hallgatói.
Az ünnepség a Bányászhimnusz eléneklésével zárult.
/2020-tól az egyetemre vagy főiskolára jelentkezőknek kötelező lesz egy B”-es (középfokú nyelvvizsga és emelt szintű érettségi. Akik ezt a feltételt nm teljesítik és nem éri el a jogszabályi minimum ponthatárt (amely alap – és osztatlan szakokon 2020-ban is 280 pont lesz) sem állami, sem önköltséges  képzésben nem kezdhetik meg tanulmányaikat/