BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019. szeptember 17-én zsúfolásig megtelt az MTA Székház Nagyterme Szarka László akadémiai székfoglalóján, melyen a BDSZ is meghívásra képviseltette magát.
Szarka László geofizikus (1954 -) 2013-ban lett az MTA levelező tagja, 2019-ben az MTA rendes tagja.
A székfoglaló „Föld és ember” címen hangzott el.

A Föld és ember közötti viszonyt jellemző fizikai, földtudományi és egyéb természettudományi mennyiségek alapján arra a következtésre juthatunk, hogy az emberiség környezetei hatása jelentős, bár az ember rendelkezésére álló energia csak másodrendű szerepet játszik a földi természeti erők sokaságában. A Földhöz való viszonyulás mindkét véglete a „ Föld mind zsákmány” és a „Föld mint tabu” megközelítés egyaránt elutasítandó. A természet mai is felfogható olyan „ajándéknak”, amelyet az embernek „művelnie és őriznie” kell. A probléma az, hogy globális fogyasztói társadalom kialakító minden eszközzel igyekeznek elhomályosítani látásunkat. Még a környezettudományt is kisajátítják. A klímamodellek rendeltetése az, hogy az energiapolitikát és gazdasági megfontolásokat eredményeikkel félrevezessék. A lakóhelyüket szerető ( helyhez kötődő) emberek valóságból kiinduló javaslatai helyett a természettől elszakadt (helyhez kevéssé, inkább csak ideológiához kötődő) emberek megvalósíthatatlan rögeszméket és emberellenes nézeteket igyekeznek rákényszeríteni. A környezettudomány, a természeti világ védelmének ésszerű megközelítése kevesebb politikai ideológiai, helyes természeti – erőforrás gazdálkodást, alapos természettudományi műveltséget – mindenekelőtt – józan ítélő képességet kíván.