BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi  Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője – 2019. december 10-én az Egyetem Szenátusi tanácstermében tartotta ülését.

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményiről (Prof. Dr. Szűcs Péter dékán)

2./ A  Kar és kari intézetek pénzügyi helyzetének áttekintése (Dr. Debreczeni Ákos dékánhelyettes)

3./ A kari tudományos diákköri tevékenység áttekintése (Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens)

4./ Minőség biztosítási beszámoló (2018/2019 II. félévi OMHV felmérés eredményei ( Siskáné Dr. Szilasi Beáta egyetemi docens )

5./ Javaslat a Hidrogeológus mérnöki mesterszak mintatervének módosítására (Dr. Madarász Tamás egyetemi docens, intézetigazgató )

6./ 2019/2020 tanév II. félévi választható tárgyak jóváhagyása  (Dr. Mádai Ferenc dékáhelyettes)

7./ 2019/2020 tanév II. félévi meghívott előadók jóváhagyása ( Dr . Mádai Ferenc dékánhelyettes)

8./ A Záróvizsga Bizottságok és záróvizsgák időpontjának az elfogadása (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

9./ A specializáció választás eredményeinek elfogadása (Dr. Mádai Ferenc dékánhelyettes)

10./ Egyebek