BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2017. január 24-én a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanács - melynek választott tagja a BDSZ képviselője is - ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:

1. A 2016/2017. évi tanév II. félévének munkaterve
2. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményről
3. Egyetemi tanári pályázat véleményezése
4. Docensi pályázat véleményezése
5. Kari Tudományos Diákköri tevékenység és tehetséggondozás áttekintése
6. Egyebek