BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kari Tanácsa – melynek tagja a BDSZ képviselője is – 2017. február 21-én ülést tartott, amelyen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
2. Javaslat Tanulmányi Emlékérem adományozására
3. Javaslat „Doctor Honoris Causa”(Dr.h.c.) kitüntető cím adományozására
4. Javaslat egyetemi magántanár cím adományozására
5. Javaslat címzetes egyetemi docens cím adományozására
6. Javaslat munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi, főtanácsosi cím adományozására
7. Minősítő - Értékelő Bizottságok
8. Javaslat a Műszaki Földtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítása
9. Tájékoztatás a MFK szakjainak tantervi felülvizsgálatáról az új KKK-nak megfelelően
10. Javaslat a „Természeti erőforrás-kutatás és hasznosítás” szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának módosítására
11. „Természeti erőforrás-kutatás és hasznosítás” Szakkollégium képzési terve
12. Tájékoztató a 2016/2017-es tanév I. félévének tanulmányi eredményeiről
13. Kari minőségbiztosítási rendszer eredményeinek értékelése (kurzusértékelés)
14. Tájékoztató a Miskolci Egyetem részvételéről a Raw Materials KIC-ben
15. A 2016/2017-es tanév II. félév tanulmányútjainak támogatása
16. Kari Bizottságok aktualizálása
17. Egyebek