BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

2019. január 1-jétől megváltozik az átmeneti bányászjáradékosok keresetkorlátozó szabályozása

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása alapján ez évtől kezdődően az átmeneti bányászjáradékban részesülők egyedileg elbírált kérelem alapján, méltányossági alapon mentességet kaphatnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti kereseti korlát alól, ami jelenleg a minimálbér 18-szorosa (149.000,- Ft x 18= 2.682.000,- Ft).

Az átmeneti bányászjáradék ez évi folyósításának szüneteltetése alóli mentesítés iránti kérelmet legkésőbb június 30-áig lehet benyújtani a folyósító szervhez 2019. évre vonatkozóan.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a folyósítási törzsszámot és azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a méltányosság gyakorlását indokolják.
Ez utóbbi fennállásának megítélése érdekében az eljáró szervek helyszíni szemlét is tarthatnak.

A méltányossági alapon történő mentesség feltételéről az illetékes minisztériumtól kérünk állásfoglalást.

2018. november 5-én az OMBKE székházában tartotta a BKL Bányászat – ennek tagja a BDSZ képviselője - és a BKL Kőolaj és Földgáz Szerkesztőbizottságainak együttes ülését.

Bővebben ...

Bezárt az utolsó németországi kőszénbánya 2018. december 21-én, azaz ezzel véget ért Németországban az ipartörténelem egy korszaka. Ez gyásznap Önöknek, mondta FRANK – WALTER STEINMEIER német államfő JÜRGEN JAKUBEIT aknász jelenlétében, aki átnyújtotta az államfőnek a mintegy hét kilógrammos kőszéndarabot, az utolsó kibányászott kőszenet. https://www.facebook.com/ZDFheute/videos/2102313836746349/?t=41

Ez nemcsak egy darab kőszén, ez egy darab történelem amit a kezemben tartok, mondta az államfő.
PETER SCHRIMPF a RAG bányászati vezetője pedig kijelentette: Sötét nap ez a mai.

Bővebben ...

Ülést tartott a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság

A tanácskozás napirendje a következő volt:

1. Tájékoztató az európai Szénrégiók Platformja üléséről.
Előadó: dr. Stanitz Károly BDSZ nemzetközi titkár

2. A kő-kavics bányászati szakágazat helyzete.
Előadó: Cseh Zoltán MBSZ alelnök

3. Tájékoztató a Bányászati és Kohászati ágazati készségtanács (ÁKT) tevékenységéről.
Előadó: dr. Zoltay Ákos társelnök

4. A BÁPB 2018. évi munkatervének véglegesítése.
Előadók: társelnökök

5. Egyebek

Ez a felvétel: https://m.youtube.com/watch?v=zrxUOnDyHjc 2018.12.19-én készült a Schalke-Bayer Leverkusen mérközésen. émetországban köztudottan a bányászok közkedvelt focicsapata a Schalke04.
“Gelsenkirchenben ezévben különleges megemlékezésnek adott helyszìnt a Schalke Stadion. Egy szenzácios keretprogrammal búcsúztatták a bányászokat, akik a kőszénbányászati munkájukkal hozzájárultak a gazdasági és szociális jóléthez.

Így zajlott a búcsúztató:

Bővebben ...

emlektabla 20180907 102918 1

A Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szeptember 7-én tartotta a 68. bányásznapi rendezvényét és a Salgói Szénbánya megnyitásának 170. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezését.
A köszöntők és a megemlékezés után emléktábla avatásra és koszorúzásra is sor került.
Az ünnepségen részt vett Rabi Ferenc elnök is.

Bővebben ...

DSC 9026 DSC 9029

A 2018. évi Szent Borbála napi országos központi ünnepség a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat dísztermében került megrendezésre december 4-én, az Innovációs és Technológia Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete közös rendezésében.
Az ünnepi beszédet Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter tartotta.
A köszöntők elhangzása után kitüntetések átadására került sor.

Bővebben ...

varpalota

Várpalota Város Önkormányzata, a THURY-VÁR Nonprofit Kft, a BDSZ, a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület, a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és Klub, és a Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület a Jó Szerencsét Művelődési Központ felavatásának 60. évfordulóján emléktábla avatással egybekötve tartott megemlékezést Várpalotán.

Bővebben ...