BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti dísztermében tartotta az Magyar Geotermális Egyesület 2018. évi rendes közgyűlését, melyen a BDSZ is képviseltette magát.
A napirendi pontok
1. Beszámolók, jelentések megvitatása a 2017. évről (elnöki beszámoló, közhasznúsági jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése).
2. Tervek, 2018. évi programok.
3. Új tagok bemutatkozása.
4. Javaslatok, felvetések.
A meghirdetett szakmai előadás technikai okok miatt elmaradt.

Az MASZSZ sátrát több százan keresték meg. A Bányász-HVDSZ2000-KASZ megyei szervezetek aktívan részt vettek a rendezvényen.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Bányászati Szövetség a „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a bányászat, kőfejtés ágazatban” című közös projektjének első tájékoztató rendezvényére került sor Gyöngyösön a munkavállalók és munkáltatók képviselőinek részvételével.

Bővebben ...

Szinte zsúfolásig megtelt a Szakszervezetek Háza tanácsterme a „Munkában megrokkantak és elhunytak XXIII. Nemzetközi Emléknap”-ja alkalmából rendezett konferencián, melyen a BDSZ-t a BDSZ Munka- és Egészségvédelmi Bizottság tikára képviselte.

Az emlékülés gyertyagyújtással (megnyújtották Kordás László a MASZSZ elnöke, Nesztinger Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztály vezetője és dr. Váró György a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratórium elnöke) kezdődött, majd öt előadással folytatódott.

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége megtartotta éves Taggyűlését, melynek célja az EVDSZ VII. Kongresszusa által elfogadott program és az EVDSZ 2017. évi munkaprogram teljesülésének értékelése, az időközbeni változások, kilátások elemzése.

A Taggyűlésen, meghívottként részt vette Rabi Ferenc BDSZ elnök is.