BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az Országos Tanács az alábbi napirendi pontokat vitatta meg:
1. Adatvédelmi szabályok a BDSZ szervezeti egységeinél és központjában (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján).
2. A BDSZ 2017. évi gazdálkodásának beszámoló jelentése. A BDSZ 2018. évi költségvetés tervezete.
3. Tájékoztató az ágazati és társasági szintű bértárgyalások helyzetéről, a megkötött bérmegállapodásokról.
4. Különfélék
(Tájékoztató a GINOP pályázatokról. MASZSZ kongresszusi küldöttek megválasztása. 150 éves a Bőripari Szakszervezet. Tagszervezési Bizottság megalakulása. BDSZ-Nap)

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti dísztermében tartotta az Magyar Geotermális Egyesület 2018. évi rendes közgyűlését, melyen a BDSZ is képviseltette magát.
A napirendi pontok
1. Beszámolók, jelentések megvitatása a 2017. évről (elnöki beszámoló, közhasznúsági jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése).
2. Tervek, 2018. évi programok.
3. Új tagok bemutatkozása.
4. Javaslatok, felvetések.
A meghirdetett szakmai előadás technikai okok miatt elmaradt.

Az MASZSZ sátrát több százan keresték meg. A Bányász-HVDSZ2000-KASZ megyei szervezetek aktívan részt vettek a rendezvényen.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Bányászati Szövetség a „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a bányászat, kőfejtés ágazatban” című közös projektjének első tájékoztató rendezvényére került sor Gyöngyösön a munkavállalók és munkáltatók képviselőinek részvételével.

Bővebben ...

Szinte zsúfolásig megtelt a Szakszervezetek Háza tanácsterme a „Munkában megrokkantak és elhunytak XXIII. Nemzetközi Emléknap”-ja alkalmából rendezett konferencián, melyen a BDSZ-t a BDSZ Munka- és Egészségvédelmi Bizottság tikára képviselte.

Az emlékülés gyertyagyújtással (megnyújtották Kordás László a MASZSZ elnöke, Nesztinger Péter a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi főosztály vezetője és dr. Váró György a Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány kuratórium elnöke) kezdődött, majd öt előadással folytatódott.