BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A megbeszélésen Kóbor György az MVM új elnök-vezérigazgatója adott tájékoztatást az MVM, az NKM, illetve egyes tagvállalatoknál várható vállalati strukturális változásokról. Gál Rezső MVM TSZSZ elnök az MVM csoport jóléti és szociális ingatlanjaival kapcsolatos szakértői tárgyalásokról számolt be, illetve konzultációt tartott az MVM TSZSZ állásfoglalásának kialakításáról a béren kívüli juttatások adózási kérdésével összefüggésben. A testületi ülésen szakszervezetünket Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos kolléga képviselte.

2018 május 26-ám zsúfoltságig megtelt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti díszterme az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 108. tisztújító küldöttgyűlésém melyen a BDSZ képviseltette magát.

Bővebben ...

20180809 111738

Az NSZZ Solidarnosc, a Forum ZZ és az OPZZ szervezetek közös szervezésében  konferenciát tartottak Katowicében 2018. augusztus 8-11-e között, amelyen az Egyesült Nemzetek 24. Klímakonferenciájának előkészítésével, a szakszervezeti álláspontok kialakításával kapcsolatban kerül megrendezésre. A rendezvényen a BDSZ-t Rabi Ferenc elnök, az EVDSZ-t pedig Téglás József elnökhelyettes képviselte. A két szakszervezetek álláspontját Rabi Ferenc ismertette.

Bővebben ...

A honlapunkon nem folytatunk adatgyűjtést!

A BDSZ Országos tanácsának határozata

• A BDSZ Országos Tanács elfogadja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, annak elvárásai teljesítése érdekében adatkezelési eljárásokat és dokumentumokat fogad el szervezeti egységei és a központ adatvédelmi szabályzatában.
• A törvényszékileg bejegyzett szervezeti egységek kötelesek önállóan szabályozni az adatvédelmüket. A „származtatott” jogi személyek és a BDSZ-hez kapcsolódó jogi személyiség nélküli szervezeti egységek kötelesek 2018. május 20-ig megküldeni az adatvédelemért felelős helyi elnök/titkár vagy az általuk megbízott személy nevét és tájékoztatást adni, hogy a személyes adatokat, hogyan milyen módon őrzik, hogyan gondoskodnak arról, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.
• A BDSZ Központban az adatvédelemért a Signal IDUNA Biztosító baleseti jegyzőkönyvekben szereplő személyes adatokért, a kiskorúak esetleges adatainak törvényes kezeléséért könnyűipari alelnök.
• A számítógépes informatikai rendszer tekintetében és az üdültetés adataiért az informatikai rendszergazda, a tagnyilvántartásért, a testületi személyes adatokat tartalmazó döntések védelméért a titkárságvezető felelős.
• A BDSZ munkaügyi adataiért, a beszállítói kapcsolatokért, valamint a szerződéses megállapodásokban szereplő és a segélykérelmek adataiért a főkönyvelő és a vezető könyvelő felel.
• a munkaköréhez tartozó adatokért (kitüntetés, kulturális, ifjúsági és képzési ügyek) a tanácsosok felelnek
• Az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért a BDSZ választott tisztségviselői
(elnök, alelnök) a felelősök.

Adatvédelmi szabályzat

 

Az Elnökség a következő napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. BDSZ tagszervezési cselekvési tervéből adódó feladatok egyeztetése, tagsági véleménykérő felmérés indítása, BDSZ Nap előkészítése, döntés

2. Javaslat a BDSZ Országos Testületeinek 2018. II. féléves munkatervére

3. Tájékoztató az előző időszak fontosabb eseményeiről

4. Az ágazati párbeszéd bizottságok munkájáról, lehetőségeiről hazai és nemzetközi szinten, személyi döntések meghozatala

A GINOP bányászati projekt keretében tájékoztatót tartottak a konzorciumi partnerek (BDSZ, MBSZ) Gyöngyösön a munkavédelemre és a munkaegészségügyre vonatkozóan.

A BDSZ székházában találkozóra került sor a Linde vállalat magyarországi szakszervezeti képviselői és Michael Mersmann az IG BCE nemzetközi tikára részvételével. A nemzetközi titkár kolléga részt vett és köszöntőt mondott Bőripari Dolgozók Szakszervezete megalakulásának 150. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti Dísztermében került megrendezésre a "Hazai szénvagyon fejlesztési perspektívái" című rendezvény, melyen szakszervezetünket Rabi Ferenc elnök képviselte.