BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A honlapunkon nem folytatunk adatgyűjtést!

A BDSZ Országos tanácsának határozata

• A BDSZ Országos Tanács elfogadja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, annak elvárásai teljesítése érdekében adatkezelési eljárásokat és dokumentumokat fogad el szervezeti egységei és a központ adatvédelmi szabályzatában.
• A törvényszékileg bejegyzett szervezeti egységek kötelesek önállóan szabályozni az adatvédelmüket. A „származtatott” jogi személyek és a BDSZ-hez kapcsolódó jogi személyiség nélküli szervezeti egységek kötelesek 2018. május 20-ig megküldeni az adatvédelemért felelős helyi elnök/titkár vagy az általuk megbízott személy nevét és tájékoztatást adni, hogy a személyes adatokat, hogyan milyen módon őrzik, hogyan gondoskodnak arról, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.
• A BDSZ Központban az adatvédelemért a Signal IDUNA Biztosító baleseti jegyzőkönyvekben szereplő személyes adatokért, a kiskorúak esetleges adatainak törvényes kezeléséért könnyűipari alelnök.
• A számítógépes informatikai rendszer tekintetében és az üdültetés adataiért az informatikai rendszergazda, a tagnyilvántartásért, a testületi személyes adatokat tartalmazó döntések védelméért a titkárságvezető felelős.
• A BDSZ munkaügyi adataiért, a beszállítói kapcsolatokért, valamint a szerződéses megállapodásokban szereplő és a segélykérelmek adataiért a főkönyvelő és a vezető könyvelő felel.
• a munkaköréhez tartozó adatokért (kitüntetés, kulturális, ifjúsági és képzési ügyek) a tanácsosok felelnek
• Az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzéséért a BDSZ választott tisztségviselői
(elnök, alelnök) a felelősök.

Adatvédelmi szabályzat