BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

20210415 115009

2021. április 14-15-én ülésezett az IndustriAll Europe Végrehajtó Bizottsága. Az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

  1. Az ülés megnyitása és a napirend elfogadása
  2. A legutóbbi végrehajtó bizottsági ülés (2020. nov. 24-25.) jegyzőkönyvének elfogadása
  3. Általános politikai bevezetés és a Titkárság beszámolója

Bővebben ...

20201126 141441

Az industriAll Europe elektronikus eszközökön keresztül beszélgetést rendezett az igazságos átmenetről, a bezáró szénbányák régióinak tapasztalatairól, az átmenet méltányos lebonyolításáról. Az industriAll Europe kéri, hogy a munkavállalók az átmenetben ne szenvedjenek hátrányokat. A következő rendezvények december 9-án és 14-én kerülnek lebonyolításra.

20201125 093944

Az ülés virtuálisan került lebonyolításra 178 képviselő részvételével. A Végrehajtó Bizottság többek között állást foglalt az európai újjáépítési programról, ajánlásokat adott a nemzeti tervek elkészítéséhez amelyek a munkavállalók, a munkájukat elvesztők érdekeit is kell, hogy szolgálják.

Ülésezett az európai szénplatform, amelyet az Európa Tanács hozott létre azzal a céllal, hogy segítse a méltányos és igazságos átmenetet, a szénre épülő villamosáram-termelés európai kivezetése miatt. A BDSZ megalakulásától, 2017-től tagja. Sajnos kezdeményezésünk ellenére Magyarország még nem csatlakozott a szénplatformhoz a környező országokhoz hasonlóan.

Bővebben ...

A koronavírus járvány miatt a találkozó online került megszervezésre, amelyen az európai szervezetek képviselői tájékoztatást adtak a könnyűipar helyzetéről, a járvány miatt kialakult nehézségekről, az Európai Unió helyreállítási tervének részleteiről. Krén Ildikó bemutatta az IndustriALL Europe lezárt projektjének tapasztalatait, eredményeit, amely a szakszervezetek kapacitásbővítésre, tagszervezésre épült Dél-Kelet-Európában a könnyűipari szektorokban. Ezt követően a nemzetközi kollégák beszámoltak a nemzeti szinten a könnyűipari ágazatot, alágazatait valamint az egyes vállalatokat érintő változásokról, fejleményekről.
A megbeszélésen szakszervezetünket Beőthy-Fehér Szabolcs kolléga képviselte.