BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

Az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A jelölési és választási szabályzat megvitatása
2. A munkahelyi problématérkép megvitatása
3. A Szövetségi Tanács összehívása
4. Egyebek

bérkülönbség

A MASZSZ Női konferenciát szervezett Szekszárdon 2017. május 3.-n a Bérkülönbség - nem csak pénz címmel. A rendezvényen a BDSZ-t Merkl Jánosné és Wéber Józsefné a Tolnatext alapszervezeti titkára és bizalmija képviselte.

A MASZSZ Női konferenciát szervezett Győrben A bérkülönbség - nem csak pénz - 2017! címmel. A rendezvényen a BDSZ-t Főrhécz Erika a Glovita alapszervezeti titkára képviselte.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa az alábbi napirendeket tárgyalta meg:
1. Döntés a MASZSZ 2016. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról.
2. Döntés a MASZSZ 2017. évi költségvetésének elfogadásáról.
3. Döntés a MASZSZ 2017. évi tagdíjáról, valamint a tagdíjfizetés esedékességéről.
4. A MASZSZ 2017. május 5-ei kongresszusa elé kerülő anyagok megvitatása.
5. Jelölési és választási szabályzat módosítása.
6. Egyebek

  facebooktwitter