BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata "Női szerepváltozások és kihívások -2018" címmel konferenciát rendezett, melyen a BDSZ-t 5 fő képviselte.

Bővebben ...

Ülést tartott a Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnöksége.

A napirendi pontok az alábbiak voltak:

  1. Az Elnökség 2018. I. félévi munkaterve.
    2. Tájékoztató a MASZSZ és a politikai pártok közötti, a Fehér Könyvvel kapcsolatos egyeztetésekről.
    3. A szervezetpolitikai bizottság javaslata a Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezeti rendszerének átalakítására.
    4. Az ÉTOSZ 2017-es beszámolója és 2018-as munkaprogramja.
    5. Javaslat a MASZSZ képzési programjára.

Megtartotta ülését az Ipari-Energiaipari Szakszervezetek Szövetsége Szövetségi Tanácsa.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a Finn Ipari Szakszervezet fúziós tapasztalatairól és eredményeiről, melynek előadója Markku Laine (Finn Ipari Szakszervezet) volt.
A Tanács elfogadta a 2017. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót.
A Szövetség új alelnököt is választott Pallagi Gyula személyében.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozatának Választmánya 2018.01.29-ei ülésén tűzte ki a következő Küldöttgyűlés időpontját. 

A Küldöttgyűlés napirendje a következő volt:
1. A Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
2. A MASZSZ Ifi SZMSZ-ének elfogadása
3. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
4. Program
5. A MASZSZ Ifi vezetőjének, és vezető helyettesének megválasztása
6. Egyebek

Telekes Gábor elnökletével Megtartotta XVII. (Soron Kívüli) Kongresszusát Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség.

A kongresszus napirendi pontjai a következők voltak:
1. A Kongresszus ügyrendjének elfogadása
2. A SZISZ Törvényes működésének helyreállítása
3. A SZISZ 2017. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Program
6. Tagfelvétel
7. A SZISZ vezető tisztségviselőinek megválasztása
A kongresszuson részt vett a BDSZ elnöke is.