BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozatának Választmánya 2018.01.29-ei ülésén tűzte ki a következő Küldöttgyűlés időpontját. 

A Küldöttgyűlés napirendje a következő volt:
1. A Küldöttgyűlés ügyrendjének elfogadása
2. A MASZSZ Ifi SZMSZ-ének elfogadása
3. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
4. Program
5. A MASZSZ Ifi vezetőjének, és vezető helyettesének megválasztása
6. Egyebek

Telekes Gábor elnökletével Megtartotta XVII. (Soron Kívüli) Kongresszusát Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség.

A kongresszus napirendi pontjai a következők voltak:
1. A Kongresszus ügyrendjének elfogadása
2. A SZISZ Törvényes működésének helyreállítása
3. A SZISZ 2017. évi mérlegének és beszámolójának elfogadása
4. Alapszabály módosítása
5. Program
6. Tagfelvétel
7. A SZISZ vezető tisztségviselőinek megválasztása
A kongresszuson részt vett a BDSZ elnöke is.

A megtárgyalt napirendek a következők voltak:

1. A Magyar Szakszervezeti SZövetség 2018. évi munkaterve

2. A MASZSZ felkészülése a 2018. évi országgyűlési választásokra

3. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása.

Egyebek

Az ülésen megtárgyalt napirendi pontok:

1. A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2018. évi költségvetési irányelvei.
2. Az ÁÉSZ Kft. 2018. évi üzleti terve

Ülést tartott a Magyar Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa

Az ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg:
1. Döntés a MASZSZ „Fehér könyvéről”
2. A MASZSZ 2017. évi tevékenységének értékelése és a 2018-as év prioritásai
3. Egybek