BDSZ

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

A javasolt napirendi pontok a következők voltak:
1. A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2017. évi számviteli beszámolójának elfogadása
2. Döntés a Magyar Szakszervezeti Szövetség 2018. évi tagdíjáról, valamint a tagdíjfizetés esedékességéről
3. A Magyar Szakszervezeti Szövetség 2018. évi költségvetésének elfogadása
4. A Magyar Szakszervezeti Szövetség kongresszusának összehívása
5. A kongresszus elé kerülő anyagok tárgyalása
    a. A kongresszus ügyrendje
    b. Az Elnökség beszámolója a tavalyi kongresszus óta végzett tevékenységéről
    c. Javaslat a MASZSZ alapszabályának módosítására
6. Elnökségi tagok jelölésére és választására vonatkozó szabályzat elfogadása
7. Egyebek

A Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség megtartotta soron következő Választmányi ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1. MASZSZ Ifi – SZISZ utánpótlásképzés finanszírozása
2. SZISZ-PA együttműködés 2018-as cselekvési terv részletei
3. Egyebek
Az ülésen a BDSZ-t Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos kolléga képviselte.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata "Női szerepváltozások és kihívások -2018" címmel konferenciát rendezett, melyen a BDSZ-t 5 fő képviselte.

Bővebben ...

Ülést tartott a Magyar Szakszervezeti Szövetség Elnöksége.

A napirendi pontok az alábbiak voltak:

  1. Az Elnökség 2018. I. félévi munkaterve.
    2. Tájékoztató a MASZSZ és a politikai pártok közötti, a Fehér Könyvvel kapcsolatos egyeztetésekről.
    3. A szervezetpolitikai bizottság javaslata a Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezeti rendszerének átalakítására.
    4. Az ÉTOSZ 2017-es beszámolója és 2018-as munkaprogramja.
    5. Javaslat a MASZSZ képzési programjára.

Megtartotta ülését az Ipari-Energiaipari Szakszervezetek Szövetsége Szövetségi Tanácsa.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a Finn Ipari Szakszervezet fúziós tapasztalatairól és eredményeiről, melynek előadója Markku Laine (Finn Ipari Szakszervezet) volt.
A Tanács elfogadta a 2017. évi tevékenységi és pénzügyi beszámolót.
A Szövetség új alelnököt is választott Pallagi Gyula személyében.